Ochrona majątku dłużnika

Home / Ochrona majątku dłużnika

Ochrona majątku ruchomego (rzeczy) jak i nieruchomego( domy, mieszkania, zakłady, budynki o charakterze usługowym, działki, ziemia rolna i inne nieruchomości) dłużnika – jest to zespół prawem dozwolonych postępowań, czynności i procedur, których zadaniem jest ochrona majątku dłużnika do momentu odzyskania przez niego stabilizacji finansowej. Dotyczy to w szczególności postępowań egzekucyjnych, w szczególności licytacji komorniczych, na każdym etapie ich postępowania.

Zadzwoń
Mapa