Czym jest plan spłaty i umorzenie zobowiązań?

Home / Uncategorized / Czym jest plan spłaty i umorzenie zobowiązań?

Elementem postępowania upadłościowego,następujący po likwidacji majątku upadłego jest ustalenie przez sąd planu spłaty. Obejmuje on część wierzytelności niezaspokojonych z likwidacji majątku upadłego powstałych przed ogłoszeniem upadłości. Sąd ustala jaką część z dochodów konsument będzie przeznaczał na zaspokojenie wierzytelności oraz w jakim okresie będzie miał wykonywać plan spłaty. Ustalając plan spłaty wierzycieli sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego oraz osób pozostających na jego utrzymaniu. W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, zakres i czas ( nie dłuższy niż 36 miesięcy a w niektórych przypadkach 54 miesięcy). Plan spłaty jest ustaleniem przez sąd warunków i okresu próby, w którym badana jest uczciwość i rzetelność płatnicza konsumenta. Jeżeli konsument będzie wykonywał swoje zobowiązania w sposób prawidłowy, może liczyć na oddłużenie (umorzenie części lub całości wierzytelności). W okresie wykonywania planu spłaty, nie jest możliwa egzekucja z wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości. Sąd ustala plan spłaty po wysłuchaniu syndyka, wierzycieli i konsumenta. Sąd nie jest związany propozycjami konsumenta, jednak może je wziąć pod uwagę. Po wykonaniu przez konsumenta planu spłaty sąd umarza pozostałe zobowiązania konsumenta (następuje oddłużenie konsumenta).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń
Mapa